Haim Moshe Ahavnu Instrumental

00:00 / 03:55
Loading
0
750
Pitch
0.0
+
Tempo, %
0.0
+
File Size: 5.3 MB 192 kbps
Uploaded: November 29, 2012
Lyrics of Song "Ahavnu"
  
Ahavnu


Ahavnu, vehashaot hayu ksumot, 
oh kama she ahavnu velo hayu lanu chomot 
afilu kshe ka'avnu ahavnu kmo basipurim, 
nasich vesinderela pitom anachnu shnei zarim 
sapri ma kore lach. 

Sapri li mah omer libech 
im hamilim nadamu 
sapri al ma ve'ech 
kalu kol haleilot vatamu 

Ahavnu, bein hashki'ot vehazrichot
hen rak etmol ahavnu
vehadlatot hayu p'tuchot afilu ksheazavnu ahavnu, 
kmo ba'agadot, nasich vesinderela 
Ve'im tirtsi lehitvadot ani kan achakeh lach 

Sapri li mah omer libech 
im hamilim nadamu 
sapri al ma ve'ech 
kalu kol haleilot vatamu
Lyrics added by: yuriy68
You must be logged in to post a comment.