Haim Moshe Od yom ole Instrumental

00:00 / 03:07
Loading
0
1000
Pitch
0.0
+
Tempo, %
0.0
+
Key:
Fm  
File Size: 7.1 MB 320 kbps
Uploaded: December 2, 2012
Lyrics of Song "Od yom ole"
  
עברתי לידה היא לא הביטה 
ביקשתי את ידה היא לא החליטה 
בלילה כשעמדתי עד שעלה האור 
סגרה חלון את הוילון הסיטה 
 
עוד יום עולה 
עוד יום מלא 
אני נלחם עליה 
מי ששולף מי שיורה 
בסוף הוא גם פוגע 
 
כששרתי לה שירים היא לא הקשיבה 
כתבתי מכתבים היא לא השיבה 
אף פעם לא הסתרתי את אהבתי 
חשפתי את עצמי היא לא הגיבה 
 
עוד יום עולה... 
 
כולם ידעו את מה שהיא הסתירה 
ולי היא לא סיפרה ולא הסבירה 
וכשהתקרבתי שאלתי שאלות 
שתקה ואת סודה היא לא הסגירה 
 
עוד יום עולה...
You must be logged in to post a comment.